Naše služba může dětem pomáhat také díky mnoha dárcům. Pravidelné podpory individuálních dárců

si velmi vážíme, pokud se pro tuto formu rozhodnete, můžete přispívat pravidelně jakoukoliv částkou

na náš bankovní účet 110 110 3337/5500. O vašich darech vám rádi vydáme potvrzení pro snížení

základu daně z příjmu. Kontaktujte nás, prosím. Děkujeme.

Podporují nás

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top