Vytisknout

V rámci nízkoprahového klubu pro děti od 6 do 16 let nabízíme zázemí dětem ze sociálně vyloučených romských komunit. Děti zde naleznou přijetí, individuální přístup a zájem ze strany pracovníků. Klub poskytuje zázemí pro smysluplné a bezpečné trávení volného času (kuchyň, tělocvična, fotbálek, hry, …), pracovníci pravidelně připravují program zaměřený na rozvoj dětí a primární prevenci (vaření a pečení, biblické příběhy, společné hry a kvízy, výlety, oslavy narozenin, hudba a tanec, individuální doučování). Na každém klubu se věnujeme biblickému vyučování se zaměřením na prevenci a budování zdravých hodnotových žebříčků, na kterých stojí naše společnost.

Děti se mohou zapojit do motivačního projektu, kde prostřednictvím vlastní aktivity a snahy získají hodnotné odměny.
Na základě osobního kontaktu s dětmi mapujeme jejich životní situaci a hledáme společně způsob, jak řešit problémy, se kterými se děti potýkají. Spolu s dětmi vytváříme osobní plán řešení problémů a rozvoje.

V případě potřeby spolupracujeme s dalšími subjekty.