V rámci nízkoprahového klubu pro děti od 6 do 16 let nabízíme zázemí dětem ze sociálně vyloučených romských komunit. Děti zde naleznou přijetí, individuální přístup a zájem ze strany pracovníků. Klub poskytuje zázemí pro smysluplné a bezpečné trávení volného času (kuchyň, tělocvična, fotbálek, hry, …), pracovníci pravidelně připravují program zaměřený na rozvoj dětí a primární prevenci (vaření a pečení, biblické příběhy, společné hry a kvízy, výlety, oslavy narozenin, hudba a tanec, individuální doučování). Na každém klubu se věnujeme biblickému vyučování se zaměřením na prevenci a budování zdravých hodnotových žebříčků, na kterých stojí naše společnost.

Děti se mohou zapojit do motivačního projektu, kde prostřednictvím vlastní aktivity a snahy získají hodnotné odměny.
Na základě osobního kontaktu s dětmi mapujeme jejich životní situaci a hledáme společně způsob, jak řešit problémy, se kterými se děti potýkají. Spolu s dětmi vytváříme osobní plán řešení problémů a rozvoje.

V případě potřeby spolupracujeme s dalšími subjekty.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top