Vytisknout

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem. Dětem poskytujeme bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. Nabízíme jim alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, poskytujeme podporu a motivaci ke vzdělávání, pomáháme dětem získávat sociální dovednosti a budovat hodnoty, které jim pomohou nastavit si zdravější a udržitelný životní styl a neupadnout do bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

Cílová skupina

Služby nízkoprahového zařízení jsou určeny pro děti ve věku 6–16 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách města Brna. Děti vyrůstají izolované od většinové společnosti, obklopené rizikovými formami jednání (zneužívání návykových látek, nezaměstnanost, kriminalita), postrádají podněty pro zdravý rozvoj. Blízko našeho zařízení se nachází komerční ubytovna Pohoda, kde děti žijí se svými rodinami ve velmi náročných podmínkách. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnou službu v ambulantní formě dětem se sníženou pohyblivostí. Naše služby nejsou také určeny pro děti s těžším mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Těmto zájemcům o službu rádi zprostředkujeme odpovídající službu v jiné organizaci. Okamžitá kapacita klubu je 15 dětí.

Cíle

Zásady