Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem. Dětem poskytujeme bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. Nabízíme jim alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, poskytujeme podporu a motivaci ke vzdělávání, pomáháme dětem získávat sociální dovednosti a budovat hodnoty, které jim pomohou nastavit si zdravější a udržitelný životní styl a neupadnout do bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

Cílová skupina

Služby nízkoprahového zařízení jsou určeny pro děti ve věku 6–16 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách města Brna. Děti vyrůstají izolované od většinové společnosti, obklopené rizikovými formami jednání (zneužívání návykových látek, nezaměstnanost, kriminalita), postrádají podněty pro zdravý rozvoj. Blízko našeho zařízení se nachází komerční ubytovna Pohoda, kde děti žijí se svými rodinami ve velmi náročných podmínkách. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnou službu v ambulantní formě dětem se sníženou pohyblivostí. Naše služby nejsou také určeny pro děti s těžším mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Těmto zájemcům o službu rádi zprostředkujeme odpovídající službu v jiné organizaci. Okamžitá kapacita klubu je 15 dětí.

Cíle

 • pomoci dětem naučit se uvědomit si své emoce a pracovat s nimi
 • naučit děti rozeznat dobré od zlého
 • pomoci dětem vybudovat si zdravý žebříček hodnot
 • předat dětem vědomí hodnoty vlastního života
 • naučit děti přebírat odpovědnost za svoje rozhodnutí a jednání, uvědomit si, že jejich jednání přinese následky, kterým budou posléze čelit
 • zvyšovat u dětí motivaci ke vzdělávání a učit je přecházet od slov k činům
 • naučit děti komunikovat s úctou a otevřeností
 • naučit děti zaujmout odpovědný postoj k rizikovým oblastem v jejich životech (kouření, alkohol, drogy, šikana)
 • pomoci dětem zažít úspěch, objevit svůj talent a pracovat na svém rozvoji

Zásady

 • respekt k jedinečnosti každého dítěte
 • důvěra – veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné
 • druhá šance – nová příležitost při porušení pravidel v návaznosti na osobní reflexi klienta
 • ctění „zlatého pravidla“, vycházejícího z Bible – jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top