Vytisknout

V klubu nabízíme útočiště dětem, které žijí na místech, kde jsou obklopeny nebezpečnými jevy (návykové látky, kriminalita), nemají možnost trávit volný čas běžným způsobem (kroužky, oddíly atd.) a jejich rodiny se nachází v tíživé životní situaci. Pracovníci navazují s dětmi vztah založený na respektu a důvěře. Kromě řady možností, jak smysluplně trávit volný čas, zde děti naleznou pomoc a podporu v různých oblastech života (zabezpečení potřeb, rodina a vztahy s druhými, vzdělání a seberozvoj atd.).

Služby poskytujeme v rámci registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“.