V klubu nabízíme útočiště dětem, které žijí na místech, kde jsou obklopeny nebezpečnými jevy (návykové látky, kriminalita), nemají možnost trávit volný čas běžným způsobem (kroužky, oddíly atd.) a jejich rodiny se nachází v tíživé životní situaci. Pracovníci navazují s dětmi vztah založený na respektu a důvěře. Kromě řady možností, jak smysluplně trávit volný čas, zde děti naleznou pomoc a podporu v různých oblastech života (zabezpečení potřeb, rodina a vztahy s druhými, vzdělání a seberozvoj atd.).

Služby poskytujeme v rámci registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top