Dětské centrum patří do sítě služeb mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge. Tato organizace byla založena pastorem Davidem Wilkersonem v 50. letech 20. stol. v USA a nyní pracuje ve více než 90 zemích světa.

V ČR organizace Teen Challenge poskytuje komplexní služby lidem, kteří mají problém s různými typy závislostí, nabízí resocializační program, jehož cílem je obnova lidského života v jeho celistvosti. Poskytuje podporu také rodinám a osobám blízkým. (více informací na www.teenchallenge.cz).

Dětská centra se zaměřují na prevenci vzniku závislosti, či jiných forem rizikového jednání u dětí, které jsou extrémně ohrožené. V Brně sloužíme dětem ve věku 3–16 let, které vyrůstají ve vyloučených lokalitách města, izolované od většinové společnosti. Velká část dětí žije na komerčních ubytovnách, kde jsou každý den obklopeny rizikovými jevy (zneužívání návykových látek, drobná kriminalita, chronická nezaměstnanost apod.). Rodiny zde žijí v jedné místnosti, často jsou bez dodávek elektřiny či vody. Rodiny nemají k dispozici vlastní sociální zařízení ani sporák na vaření. Často se potýkají s parazity (vši, štěnice). Děti, které v tomto prostředí vyrůstají, si tak odmalička osvojují pokřivený obraz reality a nemají představu, že lze žít také jinak.   

Cílem práce s dětmi je ukázat jim, že existuje také jiný způsob života, než jaký znají z prostředí, kde vyrůstají. Systematicky pracujeme na posílení vědomí hodnoty vlastního života zodpovědnosti za něj. Nabízíme dětem bezpečné prostředí, stabilní tým pracovníků a srozumitelný řád. Děti u nás najdou osobní přístup, zájem o svou osobu a pomoc v problémech, se kterými se potýkají. S každým dítětem individuálně hledáme cesty, jak zvýšit jeho šanci na plnohodnotný život.

Skrze zpravidla dlouhodobou spolupráci se snažíme dětem poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

Nabízíme dětem pestré spektrum aktivit, volnočasových, vzdělávacích a preventivních, které jim umožní smysluplně trávit čas a pracovat na svém osobním rozvoji.

Systematicky podporujeme:

  • Předškolní děti – v rámci předškolního klubu poskytujeme ranou péči dětem, které nedosáhnou na běžné formy předškolního vzdělávání a pomáháme jim připravit se na úspěšné zahájení povinné školní docházky
  • Školní děti – v klubu pro školní děti (6 – 16 let) pracujeme v rámci registrované sociální služby „nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“
  • Rodiny s dětmi – od začátku naší služby dětem si uvědomujeme, že pro dítě je klíčové, v jaké rodině a prostředí vyrůstá. Podporujeme proto nejen děti samotné, ale také jejich rodiny, které se zpravidla potýkají s řadou vážných problémů. Rodinám pomáháme v rámci registrované sociální služby „sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Pokud Vás služba Dětského centra zaujala, níže najdete jednoduchý a bezpečný způsob, jak můžete službu dětem podpořit. Svým příspěvkem podpoříte děti na cestě k soběstačnosti. Děkujeme.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top